Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

c, Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Người nhà lí trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, cai lệ giật phắt cái dây thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu.

Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn.

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

(1)

Trật tự từ trong những phần in đậm trên thể hiện điều gì? (Chú ý tới trình tự các hoạt động thể hiện ý nghĩa và sắc thái biểu cảm như thế nào.)

(2)

Nếu trật tự từ được sắp xếp lại như sau thì nội dung ý nghĩa của câu có những thay đổi gì? Có nên thay đổi trật tự từ như vậy không? Vì sao?

- Đùng đùng, cai lệ chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu và giật phắt cái thừng trong tay anh này.

- Chị Dậu vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn, xám mặt lại.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN