Hãy sắp xếp cá động từ đã xác định ở câu a vào bảng phân loại sau:

  • 1 Đánh giá

c. Hãy sắp xếp cá động từ đã xác định ở câu a vào bảng phân loại sau:

Động từ tình thái

Động từ chỉ hành động, trạng thái

Bài làm:

Động từ tình thái

Động từ chỉ hành động, trạng thái

quý

Đi, ra,hỏi

Lấy, làm, lễ

Treo,bắt, đề

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021