ìm các từ láy rồi viết vào vở:

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng.

1. Tìm các từ láy rồi viết vào vở:

a. Tiếng cưới, ví dụ: khanh khách..

b. Tả tiếng nói: ví dụ: ồm ồm

c. Tả dáng điệu: ví dụ: lọm khỏm

Bài làm:

  • Tiếng cười: sằng sặc, hô hố, ha hả, ra rả,...:D
  • Tiếng nói: lí nhí, nhi nhí, khàn khàn, lè nhè, thỏ thẻ, làu bàu,...:p
  • Dáng điệu: lừ đừ, lả lướt, đỏng đảnh, nghênh ngang, ngông nghênh,...;)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021