Trong truyện Treo biển, nhân vật nào bị chê cười? Nhân vật bị chê cười vì điều gì?

  • 1 Đánh giá

B. Đọc hiểu hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản sau: Treo biển sgk tr 79

2. Tìm hiểu văn bản.

a. Thảo luận:

(1) Trong truyện Treo biển, nhân vật nào bị chê cười?

(2) Nhân vật bị chê cười vì điều gì?

(3) Trong truyện, chi tiết nào gây cười rõ nét nhất?

(4) Qua truyện cười treo biển, tác giả dân gian muốn khuyên chúng ta điều gì?

Bài làm:

(1) Trong truyện Treo biển, nhân vậtbị chê cười là chủ cửa hàng bán cá.

(2) Nhân vật bị chê cười vì bản thân mình không có chính kiến, chỉ biết nghe theo người khác mà không có chủ kiến của mình.

(3) Chi tiết gây cười đó là chủ cửa hàng nghe lời người khác xóa tên biển hiệu và rồi cuối cùng bỏ hẳng biển hiệu.

(4) Qua truyện cười treo biển, tác giả dân gian muốn khuyên chúng ta phải có chủ kiến và biết suy xét mọi việc dưới cái nhìn tổng quát chứ không vội vàng tin lời khuyên người khác.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN