Đọc các câu sau, chú ý những từ in đậm và thực hiện yêu cầu ở dưới

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về số từ và lượng từ

a. Đọc các câu sau, chú ý những từ in đậm và thực hiện yêu cầu ở dưới:

a1. (…) Chợt thấy một anh, tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến…

a2. Hai chàng tâu đồ hỏi sính lễ cần sắm những gì, vua bảo:” Một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.

a3. Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng phúc đức.

(1) Viết vào ô trống những số từ chỉ từ chỉ số lượng hay thứ tự trong các câu trên:

CâuSố từ chỉ số lượngSố từ chỉ thứ tự

Bài làm:

CâuSố từ chỉ số lượngSố từ chỉ thứ tự
a1một
a2một trăm, chín, một
a3haithứ sáu

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN