Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 8 Đề ôn thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đề ôn thi học kì 2 lớp 5 môn Toán - Đề 8 do KhoaHoc đăng tải giúp học sinh ôn luyện kiến thức môn Toán 5 đã được học và chuẩn bị cho kì thi cuối kì 2 lớp 5 sắp tới đạt kết quả cao.

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm x biết: 13,015 - x = 4.4/8

A. x = 9,515

B. x = 9,015

C. x = 8,515

D. x = 12,97

Câu 2: Kết quả của phép tính: 15,06 yến - 70\frac{5}{8} kg là:

A. 79,975 kg

B. 79,985 kg

C. 80,075 kg

D. 80,065 kg

Câu 3: Tổng số học sinh khối 5 của một trường là 1280 học sinh và số học sinh nữ bằng 60% số học sinh nam. Hỏi khối 5 của trường tiêu học đó có bao nhiêu học sinh nam?

A. 768 học sinh

B. 512 học sinh

C. 384 học sinh

D. 896 học sinh

Câu 4: 25% số bi của Hùng thì bằng 50% số bi của Hải, biết tổng số bi của Hùng và Hải bằng 48 viên. Số bi của Hùng là:

A. 16 viên

B. 18 viên

C. 32 viên

D. 30 viên

Câu 5: Hình tam giác có cạnh đáy 42,5m và diện tích là 11050dm2. Chiều cao của hình tam giác là:

A. 51 dm

B. 50 dm

C. 53 dm

D. 52 dm

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính giá trị của: Đề thi học kì 2 môn toán nâng cao lớp 5 - đề số 4

Bài 2: Tìm số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024

Bài 3: Trong 2 ngày với 6 người thì sửa được 36 m đường. Vậy trong 5 ngày với 9 người thì sửa được bao nhiêu mét đường? (năng suất làm việc của mỗi người như nhau)

Bài 4: Cho hai hình vuông có tổng hai chu vi là 280m và hiệu hai diện tích bằng 1400m2. Tìm cạnh của hình vuông đó.

Đề ôn học kì 2 Toán lớp 5 năm 2022 gồm nhiều đề khác nhau từ thông thường đến nâng cao được KhoaHoc tổng hợp từ đề thi của các trường năm trước hay đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 5 mới nhất.