Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 1

  • 1 Đánh giá

Đề tham khảo số 1 là một đề khá vừa sức với học sinh, bám sát chương trình học lớp 12.

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 1

Câu 1: Hàm số nghịch biến trên khoảng

A. .B. .C. .D. .

Câu 2: Các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty,1)$ là

A. .B. .C. .D. .

Câu 3: Điểm cực tiểu của hàm số

A. x=-1.B. x=1.C. x=-3.D. x=3.

Câu 21: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của nước Nhật là 0.2%. Năm 1998, dân số của Nhật là 125 932 000. Vào năm nào dân số nước Nhật là 140 000 000?

A. Năm 2049.B. Năm 2050.C. Năm 2051.D. Năm 2062.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021