Điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương?

  • 1 Đánh giá

b. Điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương?

Bài làm:

b. Điều đã gắn bó tác giả với quê hương chính là: Những kỉ niệm tuổi thơ ấu: tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông, ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm...

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021