Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 26 sgk tiếng việt 5 tập 2

Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh.

Bài làm:

Đại thần nhà Minh ra vế đối để nhắc chuyện Mã Viện dẹp cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng:
Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc
Ông đối lại ngay:
Bạch Đằng thuở trước máu còn loang.
Câu đối của ông nhằm lấy việc quân đội ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại vế đối ngạo mạn nêu trên của đại thần nhà Minh.
Qua đó thấy ông Giang Văn Minh dũng cảm bảo vệ danh dự của đất nước.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021