Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 26 sgk tiếng việt 5 tập 2

Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ?

Bài làm:

Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn vì Giang Văn Minh vừa mưu trí vừa bất khuất:

  • Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt.
  • Chỉ bằng một vế đối ngắn gọn và súc tích, ông Giang Văn Minh đã đập lại thái độ ngạo mạn của nhà Minh để nhắc lại ba lần thảm bại của cả ba triều đại phong kiến phương Bắc trên sống Bạch Đằng của nước Việt anh hùng. Để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.
  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021