Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

  • 1 Đánh giá

Bài học giới thiệu đến các em một cách thức để nối các vế câu ghép bằng cặp quan hệ từ hô ứng. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Ghi nhớ

Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như:

  • Vừa...đã...; chưa...đã...; mới...đã...; vừa...vừa...; càng...càng...
  • đâu...đấy...; nào...ấy...; sao...vậy...; bao nhiêu... bấy nhiêu...

2. Luyện tập

1. Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào?

a. Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

THẠCH LAM

b. Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

NGUYỄN QUANG SÁNG

c. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Trả lời: Các vế câu ghép được nối với nhau bằng những từ in đậm:

a. Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

b. Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra.

c. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.

2. Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. Mưa ... to, gió ... thổi mạnh.

b. Trời ... hửng sáng, nông dân ... ra đồng.

c. Thủy Tinh dâng nước cao ..., Sơn Tinh làm núi cao lên ...

Trả lời:

a. Mưa càng to, gió càng thổi mạnh.

b. Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng.

c. Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021