Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 2, Giải bài Ôn tập cuối học kì II - tiết 4 Tiếng Việt 5 tập 2. Bài học ôn tập về các lập biên bản cuộc họp. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

1. Dưới đây là một câu chuyện em đã học từ lớp 3. Giả sử em là một chữ cái (hoặc một dâu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp ấy:

Cuộc họp của chữ viết

Vừa tan học, các chừ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bấc Chữ A dõng dạc mờ đầu :

- Thưa các bạn! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này : "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lâm tâm mồ hôi."

Có tiếng xì xào :

- Thế nghĩa là gì nhỉ?

"Nghĩa là thê này: "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lâm tấm mồ hôi."

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói:

- Theo tôi, tất cà là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu:

- Ẩu thế nhỉ!

Bác Chữ A đề nghị :

- Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào?

Trả lời:

Nội dung câu chuyện có thể ghi lại thành biên bản như sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

1. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: 16 giờ 00 phút, ngày 20/4/2018

- Địa điểm: lớp 5A1, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.

2. Thành viên tham dự: các chữ cái và dấu câu

3. Chủ tọa, thư kí:

- Chủ tọa: bác Chữ A

- Thư kí: Chữ C

4. Nội dung cuộc họp:

- Bác Chữ A phát biểu: Mục đích cuộc họp -tìm cách giúp đỡ bạn Hoàng. Lí do: Vì Hoàng hoàn toàn không biết sử dụng dấu chấm câu nên đã viết những câu rất vô nghĩa.

- Anh Dấu Chấm phân tích nguyên nhân: Khi viết, Hoàng không để ý đến các dấu câu, mỏi tay chỗ nào, chấm chỗ ấy. Vì vậy, câu văn không thể hiện đúng nội dung, gây khó hiểu cho người đọc.

- Cách giải quyết, phân việc: Bác chữ A yêu cầu mỗi khi Hoàng định chấm câu, Anh Dấu Chấm phải yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn. Anh Dấu Chấm có trách nhiệm giám sát Hoàng thực hiện nghiêm túc điều này.

- Tất cả các chữ cái và dấu câu tán thành ý kiến cùa chủ tọa.

- Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 00 phút, ngày 20/4/2018

Người lập biên bản kí Chủ tọa kí

Chữ C Chữ A


  • 4 lượt xem