Giải bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

  • 1 Đánh giá

Trong bài học này, giúp các em hiểu thêm về cách liên kết các câu trong bằng bằng cách thay thế từ ngữ trong câu ấy bằng những từ ngữ đồng nghĩa. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Ghi nhớ

Khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc, ta có thể dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa thay thế cho những từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước để tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần

2. Luyện tập

Câu 1: trang 77 sgk tiếng việt 5 tập 2 Mỗi từ ngữ in đậm dưới đây thay thế cho từ ngữ nào? Cách thay thế từ ngữ ở đây có tác dụng gì?

Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật.
Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc, người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chỉ anh mới nhận thấy. Đó là tên Tổ quốc Việt Nam, là lời chào chiến thắng.

HỮU MAI

Trả lời:

  • Hai Long được thay thế bằng từ "anh" ở các câu văn khác.
  • Người đặt hộp thư được thay thế bằng từ "người liên lạc" ở các câu văn khác.
  • Cách dùng những từ ngữ thay thế như trên giúp đoạn văn tránh bị hiện tượng lặp từ, tạo ra mối liên hệ giữa các câu văn, lời văn trôi chảy hơn.

Câu 2: trang 77 sgk tiếng việt 5 tập 2 Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong mỗi câu của đoạn văn sau bằng những từ ngữ có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ:
Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng. Vợ An Tiêm bảo An Tiêm:
- Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi.
An Tiêm lựa lời an ủi vợ:
- Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được.

Trả lời:

Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng. Nàng bảo chồng:
- Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi.
An Tiêm lựa lời an ủi vợ:
- Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được.

  • Trong đoạn văn trên, vợ An Tiêm được thây thế bằng từ "nàng", An Tiêm được thay thế bằng từ "chồng".

  • 33 lượt xem