Giải bài Tập đọc: Trí dũng song toàn

  • 1 Đánh giá

Truyện ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn. Để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Truyện ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn. Để giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 26 sgk tiếng việt 5 tập 2

Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lễ "góp giỗ Liễu Thăng"?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 26 sgk tiếng việt 5 tập 2

Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 26 sgk tiếng việt 5 tập 2

Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 26 sgk tiếng việt 5 tập 2

Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem