Giải bài Tập đọc: Công việc đầu tiên

  • 1 Đánh giá

Câu chuyện ca ngợi người phụ nữ dũng cảm, có nguyện vọng và lòng nhiệt thành với cách mạng, mong muốn được cống hiến sức mình cho cách mạng. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nội dung

Ca ngợi người phụ nữ dũng cảm, có nguyện vọng và lòng nhiệt thành với cách mạng, mong muốn được cống hiến sức mình cho cách mạng.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 127 sgk tiếng việt 5 tập 2

Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị út là gì?

Trả lời:

Công việc đầu tiên của anh Ba giao cho chị út là đi rải truyền đơn.

Câu 2: trang 127 sgk tiếng việt 5 tập 2

Những chi tiết nào cho thấy chị út rất hổi hộp khi nhận công việc đầu tiên này?

Trả lời:

Chi tiết cho thấy chị út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên này là: "đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn"

Câu 3: trang 127 sgk tiếng việt 5 tập 2

Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?

Trả lời:

Để rải hết truyền đơn, chị đã nghĩ ra cách: giả vờ đi bán cá như mọi hôm, tay bê rổ cá còn bỏ truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thi vừa hết, trời cũng vừa tới sáng.

Câu 4: trang 127 sgk tiếng việt 5 tập 2

Vì sao chị Út muốn được thoát li?

Trả lời:

Chị muốn được thoát li vì lòng nhiệt thành cách mạng, muốn được làm nhiều việc có ích cho cách mạng.


  • 15 lượt xem