Giải bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

 • 3 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các em hiểu thêm về tấm gương của thái sư Trần Thủ Độ, là tấm gương sáng cho đời sau noi theo. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Giới thiệu sơ lược về Trần Thủ Độ

 • Trần Thủ Độ (1194-1264).
 • Quê : Làng Lưu Xá – huyện Hưng Hà – tỉnh Thái Bình.
 • Là một nhân vật lịch sử, một nhà chính trị tài ba, mưu lược, có công lập nên nhà Trần.

2. Nội dung và nghệ thuật

 • Nội dung: Thông qua hành động giải quyết các tình huống xung đột, tác giả ca ngợi nhân cách Thái sư Trần Thủ Độ.
 • Nghệ thuật:
  • Kết cấu rõ ràng, ngắn ngọn, ngôn ngữ hàm súc.
  • Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn.
  • Tình huống giàu kịch tính, bất ngờ khắc họa rõ nét chân dung nhân vật.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 16 sgk tiếng việt 5 tập 2

Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 16 sgk tiếng việt 5 tập 2

Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 16 sgk tiếng việt 5 tập 2

Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 16 sgk tiếng việt 5 tập 2

Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 37 lượt xem