Giải bài Tập đọc: Đất nước

  • 1 Đánh giá

Bài thơ thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của đất nước, truyền thống bất khuất của dân tộc. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nội dung

Bài thơ thể hiện niềm vui, niềm tự hào về đất nước tự do, tình yêu tha thiết của đất nước, truyền thống bất khuất của dân tộc.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 95 sgk tiếng việt 5 tập 2

"Những ngày thu đã xa" được tả trong hai khổ thơ đầu đẹp mà buồn. Em hãy tìm những từ ngữ nói lên điều đó.

Trả lời:

  • Những từ ngữ nói lên "những ngày thu đã xa" rất đẹp đó là: gió mát trong, gió thổi mùa thu hương cốm mới.
  • Buồn: sáng chớm lạnh, phố dài xao xác hơi may, người ra đi đầu không ngoảnh lại, thềm nắng lá rơi đầy

Câu 2: trang 95 sgk tiếng việt 5 tập 2

Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ thơ thứ ba đẹp như thế nào?

Trả lời:

  • Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ thơ thứ ba rất đẹp, đó là hình ảnh: Rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới, trời thu trong biếc
  • Vui: Rừng tre phấp phơi, trời thu nói cười thiết tha.

Câu 3: trang 95 sgk tiếng việt 5 tập 2

Lòng tự hào về đất nước tự do và về truyền thống bất khuất của dân tộc được thể hiện qua những từ ngữ, hình ảnh nào trong hai khổ thơ cuối?

Trả lời:

  • Lòng tự hào về đất nước tự do thể hiện qua những từ ngữ như: Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, và những hình ảnh những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa.
  • Lòng tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc được thể hiện qua những từ ngữ như: Nước của những người chưa bao giờ khuất và hình ảnh Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất. Những buổi ngày xưa vọng nói về.

=> Tác giả thể hiện lòng tự hào về đất nước và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam.


  • 10 lượt xem