Giải bài Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Bài học sẽ giúp các em tìm hiểu tiếp câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê về con đường cứu nước, anh Thành đã quyết tâm ra đi dù con đường vô cùng gian nan và hiểm nguy. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Đoạn trích tiếp tục giới thiệu câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê. Qua đó đã bộc lộ được phẩm chất, tinh thần yêu nước khác nhau ở hai người thanh niên trước hoàn cảnh đất nước bị xâm lược

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 11 sgk tiếng việt 5 tập 2
Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nước, nhưng giữa họ có gì khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 11 sgk tiếng việt 5 tập 2
Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước được thể hiện qua những lời nói, cử chỉ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 11 sgk tiếng việt 5 tập 2

"Người công dân số Một" trong đoạn kịch là ai? Vì sao có thể gọi như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem