Giải bài Tập đọc: Phân xử tài tình

  • 1 Đánh giá

Truyện ca ngợi quan án là người thông minh, có tài xử kiện. Nhờ tài năng và sự quyết đoán, nắm vững tâm lí tội phạm mà đã xử thành công nhiều vụ kiện khó khăn. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1.Nội dung

Truyện ca ngợi quan án là người thông minh, có tài xử kiện. Nhờ tài năng và sự quyết đoán, nắm vững tâm lí tội phạm mà đã xử thành công nhiều vụ kiện khó khăn.

2. Luyện tập

1. Hai người đàn bà đến công đường nhờ phân xử việc gì?
Trả lời:

Hai người đàn bà đến công đường nhờ phân xử việc tranh giành một tấm vải. Không ai chịu nhường ai nên đành nhờ quan phân xử.
2. Quan đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp?
Trả lời:

Các biện pháp:

  • Đòi người làm chứng nhưng không có.
  • Cho lính về nhà họ xem thì cả hai đều có khung cửi như nhau.
  • Quan đã ra lệnh xé tấm vải làm đôi, mỗi người một nửa. Khi đó, một người đàn bà đã bật khóc và quan bảo đưa tấm vải cho người phụ nữ đó.
  • Quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp vì

3. Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.
Trả lời:

  • Để tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa, quan án đã làm các việc như sau:
  • Cho gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc đó vừa chạy đàn vừa niệm Phật.
  • Tiến hành dùng đòn tấn công tâm lí: Đức Phật rất thiêng. Ai gian Phật sẻ làm cho thóc trong tay người đó nẩy mầm.
  • Đứng quan sát những người chạy đàn, thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem thì lập tức cho bắt ngay vì chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình.

4. Vì sao quan án dùng cách trên? Chọn ý trả lời đúng:
a) Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.
b) Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.
c) Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.
Trả lời: Đáp án B. Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.


  • 15 lượt xem