Giải bài Tập đọc: Nghĩa thầy trò

 • 1 Đánh giá

Bài học này giúp các em hiểu thêm về nghĩa tình thầy trò, người đã có công lao nuôi dạy chúng ta khôn lớn và trưởng thành. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

Câu 1: trang 80 sgk tiếng việt 5 tập 2

Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.

Trả lời:

 • Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để mừng thọ thầy, điều đó cho thấy họ rất quý mến, tôn trọng, người thầy giáo đã dạy dỗ họ khôn lớn, trưởng thành.
 • Những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu là:
  • Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.
  • Các học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý.
  • Khi nghe cụ giáo Chu nói tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng, họ “đồng thanh dạ ran” và cùng đi theo thầy.

Câu 2: trang 80 sgk tiếng việt 5 tập 2

Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào? Tìm những chi tiết biểu hiện tình cảm đó.

Trả lời: Thầy Chu rất tôn kính người thầy đã dạy dỗ cụ từ xưa, đó là người mà thầy mang ơn rất nặng.

Những chi tiết biểu hiện tình cảm đó là:

 • Thầy chắp tay cung kính vái cụ đồ.
 • Thầy cung kính thưa với cụ: “Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy”.

Câu 3: trang 80 sgk tiếng việt 5 tập 2

Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu?

a. Tiên học lễ, hậu học văn.

b. Uống nước nhớ nguồn.

c. Tôn sư trọng đạo.

d. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.)

Trả lời: Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu đó là

b. Uống nước nhớ nguồn.

c. Tôn sư trọng đạo.

d. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.)


 • 25 lượt xem