Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nam và nữ trang 129

  • 1 Đánh giá

Bài học giúp các em hiểu thêm về những đức tính những câu tục ngữ ca ngợi đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

a. Hãy giải thích các từ nói trên bằng cách nối mỗi từ với nghĩa của nó

b. Tìm những từ ngữ chỉ các phẩm chất khác của phụ nữ Việt Nam.

Trả lời:

a.

  • Anh hùng: có tài nàng, khí phách, làm nên nhũng việc phi thường.
  • Bất khuất: không chịu khuất phục trước kẻ thù.
  • Trung hậu: chân thành và tốt bụng với mọi người.
  • Đảm đang: biết gánh vác, lo toan mọi việc.

b. Những từ ngữ chỉ các phẩm chất của phụ nữ Việt Nam là: dịu dàng, chăm chỉ, khoan dung, độ lượng, cần cù, giàu đức hi sinh, vị tha, nết na, cần mẫn, nhường nhịn…

2. Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của phụ nữ Việt Nam?

a. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

b.Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi.

c. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

Trả lời:

a. Câu tục ngữ “Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn” thể hiện tình cảm thương yêu con của người mẹ, giàu đức hi sinh.

b. Phụ nữ rất đảm đang, giỏi giang, là người giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình.

c. Người phụ nữ dũng cảm, anh hùng.

3. Đặt câu với một trong các câu tục ngữ trên.

Trả lời:

Có thể đặt câu như sau:

  • Mỗi lần đọc đến câu tục ngữ: “ Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn” em lại nghĩ đến mẹ em – người có lòng yêu thương con và sẵn lòng hi sinh vì con.
  • Nói đến nữ anh hùng Út Tịch, mọi người lại nghĩ ngay đến câu tục ngữ: “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.

  • 34 lượt xem