Giải bài Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

  • 1 Đánh giá

Bài học giúp các em ôn tập lại dạng bài làm văn Kể chuyện. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4,trả lời các câu hỏi sau:

a. Thế nào là kể chuyện ?
b. Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ?
c. Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào ?
Trả lời:
a. Kể chuyện là kể một chuỗi sự việc có đầu, cuối; liên quan đến một hay một số nhân vật Mỗi câu chuyện nói một điều có ý nghĩa.
b. Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt:

  • Hành động của nhân vật .
  • Lời nói, ý nghĩ của nhân vật .
  • Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu .

c. Bài văn kể chuyện có cấu tạo 3 phần :

  • Mở đầu: mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • Thân bài: Diễn biến của câu chuyện.
  • Kết thúc: kết bài không mở rộng hoặc mở rộng.

2. Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời các câu hỏi bằng cách trả chọn ý trả lời đúng nhất:

Ai giỏi nhất?

Trong rừng, Thỏ, Nhím và Sóc đều nổi tiếng là thông minh, nhanh trí .Nhưng ai giỏi nhất thì chưa có dịp thi tài. Vì thế, không ai chịu ai. Mấy cậu liền tổ chức một cuộc thi và mời cô Gõ Kiến làm trọng tài, ra đề thi rồi chấm luôn.
Gõ Kiến phát cho mỗi bên hai chục hạt đậu ván và ra điều kiện: Ai ăn lâu
hết nhất thì thắng cuộc .Thỏ ăn mỡi ngày nửa hạt , ăn được 40 ngày .Nhím cứ ba ngày mới ăn một hạt , được 60 ngày .Sóc ăn mỗi ngày 6 hạt. Ba ngày sau , túi của Sóc rỗng không.
Sang ngày thứ 61 Gõ Kiến cho biết:
-Nhím ăn được lâu nhất là giỏi nhất !
Sóc không chịu. Cậu ta kêu :
-Tôi vẫn còn !
Gõ Kiến hỏi:
-Còn mà túi lại rổng không thế này ?
Sóc thủng thẳng mời Gõ Kiến cùng Thỏ ,Nhím, đén một góc rừng và trỏ vào hai cây đậu ván lúc này đã leo vấn vít trên giàn :
Đây tôi ăn ba ngày hết 18 hạt Còn hai hạt nữa của tôi đấy !
Tất cả đều chịu Sóc là giỏi. Giỏi nhất .
Cái gì cũng thế, chỉ ăn thì mấy cũng hết .
Nhưng biết gieo trồng thì mãi mãi vẫn còn cái ăn.

Theo Phong Thu

1. Câu chuyện trên có mấy nhân vật?
a. Hai
b. Ba
c. Bốn
Đáp án: C. Câu chuyện có bốn nhân vật :Thỏ , Nhím, Sóc và Gõ Kiến .
2. Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ?
a.Lời nói
b. Hành động
c. Cả lời nói và hành động
Đáp án: C. Cả lời nói và hành động .
3. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì ?
a. Khen ngợi Sóc thông minh và có tài trồng cây gieo hạt .
b. Khuyên người ta tiết kiệm.
c. Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc .
Đáp án: C. Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc.


  • 8 lượt xem