Giải bài Tập đọc: Út Vịnh

  • 1 Đánh giá

Câu chuyện nhằm ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nội dung

Ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.

Câu 1: trang 137 sgk tiếng việt 5 tập 2

Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì?

Trả lời:

Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố như: lúc thì tảng đá nằm chềnh ềnh trên đường tàu chạy. Lúc thì ai đó tháo cả ốc gần các thanh ray hoặc trẻ con chăn trâu còn ném đá lên tàu.

Câu 2: trang 137 sgk tiếng việt 5 tập 2

Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt?

Trả lời:

Để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, Vịnh đã tham gia phong trào Em yêu đường sắt quê em, nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn - một bạn thường chạy thả diều trên đường tàu và đã thuyết phục bạn này không thả diều trên đường tàu nữa.

Câu 3: trang 137 sgk tiếng việt 5 tập 2

Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu?

Trả lời:

Út Vịnh lao ra khỏi nhà như tên bắn, la lớn báo tàu hỏa đến. Hoa giật mình ngã lăn khỏi đường tàu, còn Lan đứng ngây người khóc thét.. Đoàn tàu ầm ầm lao tới. Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng. Nhờ vậy, Út Vịnh đã cứu được hai em nhỏ chơi trên đường tàu.

Câu 4: trang 137 sgk tiếng việt 5 tập 2

Em học tập được ở Út Vịnh điều gì?

Trả lời: Em học tập được ở Út Vịnh ý thức tôn trọng an toàn giao thông, có trách nhiệm và lòng tốt giúp đỡ người khác khi gặp nguy hiểm, khó khăn.


  • 17 lượt xem