Giải bài Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 • 1 Đánh giá

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội. Biết liên hệ những điều luật với thực tế để có ý thức về quyền lợi và bổn phận của trẻ em, thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nội dung

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội. Biết liên hệ những điều luật với thực tế để có ý thức về quyền lợi và bổn phận của trẻ em, thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 146 sgk tiếng việt 5 tập 2

Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam?

Trả lời:

Những điều luật trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam là các điề15, 16, 17.

Câu 2: trang 146 sgk tiếng việt 5 tập 2

Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên.

Trả lời:

 • Điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.
 • Điểu 16: Quyền được học tập của trẻ em.
 • Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em.

Câu 3: trang 146 sgk tiếng việt 5 tập 2

Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong luật.

Trả lời:

Trẻ em có bổn phận sau đây:

 • 1. Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình;
 • 2. Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường;
 • 3. Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình;
 • 4. Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của nhà trường; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc;
 • 5. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

Câu 4: trang 146 sgk tiếng việt 5 tập 2

Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện ?
Trả lời:

 • Em đã thực hiện được các bổn phận như yêu quý, kính tọng ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn, chăm chỉ học tập và rèn luyện thân thể. Sống khiêm tốn,thực hiện nếp sống văn minh; yêu quê hương, đất nước.
 • Một số bổn phận em cần cố gắng thực hiện như cần tích cực tham gia lao động để giúp đỡ gia đình, có ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 • 14 lượt xem