Giải bài Chính tả Sang năm con lên bảy

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 2, giải bài Chính tả Sang năm con lên bảy Tiếng Việt 5 tập 2. Bài học giúp các em rèn luyện kĩ năng viết chính tả và viết hoa tên các cơ quan, xí nghiệp. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

1. Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy (từ Mai rồi con lớn khôn... đến hết)

2. Tìm tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Viết lại các tên ấy cho đúng. (đoạn văn trang 154 - Sách giáo khoa)

Trả lời:

Tên các cơ quan, tổ chức viết chưa đúng là:

 • Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam
 • Ủy ban / bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam
 • Bộ / y tế
 • Bộ / giáo dục và Đào tạo
 • Bộ / lao động - Thương binh và Xã hội
 • Hội / liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Có thể sửa lại tên như sau

 • Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam
 • Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam
 • Bộ Y tế
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

3. Hãy viết tên các cơ quan, xí nghiệp. công ty ở địa phương em

 • Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam
 • Công ty Thuốc lá Thăng Long
 • Công ty Giấy Bãi Bằng
 • Tổng công ty Than Đông Bắc

 • 7 lượt xem