Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?

  • 2 Đánh giá

Câu 3: trang 26 sgk tiếng việt 5 tập 2

Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?

Bài làm:

Vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh vì:

  • Vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh, phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng nên căm ghét ông.
  • Nay thấy Giang Văn Minh không những không chịu nhún nhường trước câu đối của đại thần trong triều, còn dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống, Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại nên vua Minh giận quá, sai người ám hại ông.
  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021