Giải bài Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

  • 1 Đánh giá

Câu chuyện đã kể về tấm gương của ông Đỗ Đình Thiện. Ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Câu chuyện đã kể về tấm gương của ông Đỗ Đình Thiện. Ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 21 sgk tiếng việt 5 tập 2

Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì:
a) Trước Cách mạng.
b) Khi Cách mạng thành công.
c) Trong kháng chiến.
d) Sau khi hoà bình lập lại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 21 sgk tiếng việt 5 tập 2

Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 21 sgk tiếng việt 5 tập 2

Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021