Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 21 sgk tiếng việt 5 tập 2

Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì ?

Bài làm:

Việc làm của ông Thiện cho thấy ông là một công dân yêu nước, có tấm lòng vì đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng số tài sản rất lớn của mình cho Cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021