Trong những câu dưới đây, câu nào là câu ghép? Các vế câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 13 sgk tiếng việt 5 tập 2
Trong những câu dưới đây, câu nào là câu ghép? Các vế câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?
a. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

HỒ CHÍ MINH

b. Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lừa ấy vùng vẫy, quằn quại, giãy lên đành đạch. Nó nghiến răng ken két, nó cưỡng lại anh, nó khống chịu khuất phục.

Theo NGUYÊN NGỌC

c. Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả xuống dòng nước. Một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chễm chệ trên đó. Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.

TRÁN HOÀI DƯƠNG

Bài làm:

a. Đoạn văn này có 1 câu ghép với 4 vế câu:
Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, / nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn,/ nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn,/ nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

=> Cách nối các vế câu: 4 vế câu nối với nhau trực tiếp , giữa các vế câu có dấu phẩy (từ thì nối trạng ngữ với các vế câu)

b. Đoạn văn này có 1 câu ghép với 3 vế câu:
Nó nghiến răng ken két, / nó cưỡng lại anh, / nó không chịu khuất phục.

Vế 1 Vế 2 Vế 3
=> Cách nối các vế câu: 3 vế câu nối với nhau trực tiếp, giữa các vế câu có dấu phẩy.
c. Đoạn văn này có 1 câu ghép với 3 vế câu:
Chiếc lá thoáng tròng trành, / chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng / rồi chiếc thuyền đỏ thăm lặng lẽ xuôi dòng.

Vế 1 Vế 2 Vế 3
=> Cách nối các vế câu: vế 1 và vế 2 nối với nhau trực tiếp, giữa các vế câu có dấu phẩy. Vế 2 nối với vế 3 bằng quan hệ từ rồi.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021