Giải bài kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 129

  • 1 Đánh giá

Bài học nhằm giúp các em tìm hiểu về những việc làm tốt của các bạn học sinh cùng trang lưa. Hi vọng, thông qua những câu chuyện dưới đây, các em sẽ học được nhiều điều bổ ích. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài mẫu 1: Kể về việc làm tốt của bạn: Hoàng nhặt được ví và trả lại cho người bị mất

=> Xem hướng dẫn giải

Bài mẫu 2: Kể về một việc làm tốt của bạn: Nam giúp đỡ bà cụ đi trên đường

=> Xem hướng dẫn giải

Bài mẫu 3: Kể về một việc làm tốt của bạn: Thủy giúp em bé bị lạc tìm mẹ

=> Xem hướng dẫn giải

Bài mẫu 4: Kể về một việc làm tốt của bạn: Hùng giúp kiểm lâm bắt tội phạm chặt phá rừng

=> Xem hướng dẫn giải

Bài mẫu 5: Kể về một việc làm tốt của bạn: Định trả lại túi tiền cho người bị mất

=> Xem hướng dẫn giải

Bài mẫu 6: Kể về một việc làm tốt của bạn: Hằng ngăn cản người xấu vứt rác xuông hồ để bảo vệ môi trường

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021