Dựa vào câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 sgk tiếng Việt 5 tập 2

Dựa vào câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép.

a. Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng ...

b. Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì...

c. Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là: "Mỗi người vì mọi người và ....

Bài làm:

Dưới đây, môi trường hợp KhoaHoc sẽ đưa ra vài lời giải, các em có thể chọn 1 trong các lời giải mình thích

a.

  • Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng vô cùng quan trọng
  • Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng có vai trò rất quan trọng

b.

  • Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ sẽ chạy không chính xác
  • Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ sẽ chạy không đúng
  • Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ sẽ vô tác dụng

c.

Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là: "Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người"

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021