Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 1

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 2,Giải bài Ôn tập cuối học kì II - tiết 1 Tiếng Việt 5 tập 2. Bài học ôn tập về các kiểu câu đã học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a, Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b. Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Trả lời:

Kiểu câu "Ai làm gì"

Đặc điểmChủ ngữVị ngữ
Câu hỏiAi? Cái gì? Con gì?Làm gì?
Cấu tạo

Danh từ (cụm danh từ)

Đại từ

Động từ (cụm động từ)

Kiểu câu "Ai thế nào"

Đặc điểmChủ ngữVị ngữ
Câu hỏiAi? Cái gì? Con gì?Thế nào?
Cấu tạo

Danh từ (cụm danh từ)

Đại từ

Động từ (cụm động từ)

Tính từ (cụm tính từ)

Kiểu câu "Ai là gì"

Đặc điểmChủ ngữVị ngữ
Câu hỏiAi? Cái gì? Con gìLà gì? Là ai? Là con gì?
Cấu tạoDanh từ (cụm danh từ)Là + Danh từ (cụm danh từ)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021