Giải bài Tập đọc: Cao Bằng

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giới thiệu đến các em một địa danh của đất nước - tỉnh Cao Bằng. Nơi có một vị trí rất quan trọng trong nhiệm vụ giữ gìn biên cương cho Tổ quốc ở phía Bắc. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nội dung

Bài thơ ca ngợi cảnh đẹp và con người mảnh đất Cao Bằng. Nơi có núi non trùng điệp, có những người dân mến khách và có tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 42 sgk tiếng việt 5 tập 2

Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng?
Trả lời:
Những từ ngữ và chi tiết nào ở khổ thơ 1 nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng là: sau khi…lại vượt… lại vượt… Qua đó nói lên địa thế hiểm trở với nhiều đèo cao của Cao Bằng.
Câu 2: trang 42 sgk tiếng việt 5 tập 2

Tác giả sử dụng những từ ngữ và hình ảnh nào để nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng ?
Trả lời:

Những từ ngữ và hình ảnh đó là:
Mận ngọt, đón môi ta dịu dàng, chị rất thương, em rất thảo, ông lành như hạt gạo, bà hiền như suối trong.
Câu 3: trang 42 sgk tiếng việt 5 tập 2

Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân Cao Bằng.
Trả lời:

  • Núi non dù cao đến đâu cũng không thể so sánh với lòng yêu nước, sâu sắc của người Cao Bằng.
  • Tình yêu đát nước của người dân Cao Bằng đã dâng trọn, dâng đến tận tầm cao Tổ quốc, tình yêu ấy trong suốt, sâu sắc như suối khuất rì rào

=> Qua đó tác giả muốn ca ngợi tình yêu của người dân Cao Bằng dành cho Tổ quốc.
Câu 4: trang 42 sgk tiếng việt 5 tập 2

Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì?
Trả lời:
Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói đến Cao Bằng có một vị trí rất quan trọng trong nhiệm vụ giữ gìn biên cương cho Tổ quốc ở phía Bắc.


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021