Đoạn trích sau đem lại cho em bài học gì về lựa chọn từ ngữ để gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt trong bối cảnh hiện nay?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động mở rộng tìm tòi.

Đoạn trích sau đem lại cho em bài học gì về lựa chọn từ ngữ để gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt trong bối cảnh hiện nay?

Bài làm:

Đoạn trích sau đem lại cho em bài học gì về lựa chọn từ ngữ để gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt trong bối cảnh hiện nay:

  • Mỗi cá nhân nói và viết cần có ý thức tôn trọng và yêu quý Tiếng Việt.
  • Có thói quen cẩn trọng,cân nhắc, lựa lời khi sử dụng Tiếng Việt để giao tiếp sao cho lời nói phù hợp với nhân tố giao tiếp để đạt hiệu quả cao nhất.
  • Rèn luyện năng lực nói và viết theo đúng chuẩn mực.
  • Loại bỏ những lời nói thô tục, kệch cỡm pha tạp, lai căng không đúng lúc.
  • Biết cách tiếp nhận những từ ngữ của nước ngoài.
  • Biết cách làm cho Tiếng Việt phát triển
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1