Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai. Hãy ghi những câu đúng vào vở

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai. Hãy ghi những câu đúng vào vở

a1. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.

a2. Châu Nam Cực có ít dần cư sinh sông thường xuyên.

a3. Châu Đại Dương có khí hậu khô và nóng nhất thế giới.

a4. Loại động vật tiêu biểu ở châu Đại Dương là thú có túi và thú mỏ vịt.

a5. Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống.

a6. Quanh năm nhiệt độ dưới O°c là đặc điểm khí hậu của châu Nam Cực.

a7. Dân cư ở lục địa Ô-xtrây-li-a và quần đảo Niu Di-len chủ yếu là người bản địa.

a8. Đại Tây Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bĩnh lớn nhất thế giới.

Bài làm:

Trong những câu trên, câu đúng là:

a1. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.

a4. Loại động vật tiêu biểu ở châu Đại Dương là thú có túi và thú mỏ vịt.

a5. Châu Đại Dương có số dân ít nhất trong các châu lục có dân cư sinh sống.

a6. Quanh năm nhiệt độ dưới O°c là đặc điểm khí hậu của châu Nam Cực.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN