Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 38 – SGK) Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi.
Một cậu bé năm tuổi chơi quả bóng nhựa trong phòng đọc sách của bố. Quả bóng văng vào ngăn dưới của một kệ sách. Cậu bé tìm mãi không ra bèn hỏi bố.
Ông bố đáp:
- Quả bóng nằm ngay dưới cuốn “Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao” kia kìa.
Câu trả lời của ông bố không tuân thủ phương châm hội thoại nào? Phân tích để làm rõ sự vi phạm ấy.

Bài làm:

Khi cậu bé lên năm hỏi cha quả bóng ở đâu, người cha trả lời “Quả bóng ở ngay dưới cuốn Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao” thì câu trả lời của người cha đã không tuân thủ phương châm cách thức.
Đứa con 5 tuổi (chưa học lớp 1) không thể nhận biết được đâu là “Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao”; đối với đối tượng giao tiếp này, câu nói đó là mơ hồ. Như thế, câu nói của người bố cũng không đảm bảo mối quan hệ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp (ở đây là người giao tiếp: nói với ai?).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021