Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Tác phẩm đề cập đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên Trái đất và nhiệm vụ của con người đó chính là phải ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Từ đó nêu ra nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là đấu tranh để loại bỏ nguy cơ ấy. Giữ gìn ngôi nhà chung của trái đất, bảo vệ môi trường sống bình yên.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Lập luận chặt chẽ
  • Dẫn cứ cụ thể, xác thực
  • Sử dụng nghệ thuật so sánh sắc sảo, giàu sức thuyết phục.
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1