Đóng vai kể tiếp câu chuyện bạn cáo

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đóng vai kể tiếp câu chuyện bạn cáo

Bài làm:

1.

Thỏ: Sao bạn lại đổ lỗi cho mình.

Cáo sau khi về cảm giác tội làm Cáo rất khó chịu. Ngày hôm sau Cáo nhất định nhận lỗi với Thỏ để không đánh mất tình bạn này. Ngày hôm sau đến lớp Cáo quyết định xin lỗi Thỏ.

Xin lỗi vì đã đổ lỗi cho Thỏ. Mình sẽ dán lại trang sách cho bạn. Bạn tha thứ cho mình nhé!

Thỏ mỉm cười nói:

Bạn biết bạn lỗi là mình vui rồi.

Rồi hai bạn Thỏ và Cáo ôm nhau làm lành.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021