Dựa trên lược đồ hình 6, trình bày diễn biến chính của CM Tân Hợi?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa trên lược đồ hình 6, trình bày diễn biến chính của CM Tân Hợi?

Bài làm:

Ngày 9/5/1911, nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc. Chính sự kiện này đã châm ngòi cho CM bùng nổ.

  • Diễn biến:
    • 10/10/1911 khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương -> lan rộng khắp miền Nam, miền Trung.
    • Ngày 19/12/1911, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc. Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống.
    • Tháng 2/ 1912, Tôn Trung Sơn mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khải đồng ý nhường cho ông ta làm Tổng thống. Cách mạng chấm dứt.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 11