Vì sao chủ nghĩa Phát xít thắng thế ở Đức?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 66 – sgk lịch sử 11

Vì sao chủ nghĩa Phát xít thắng thế ở Đức?

Bài làm:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, nền kinh tế Đức bị kiệt quệ. Mâu thuẫn và cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng về chính trị. Giai cấp tư sản không đủ sức duy trì chế độ cộng hòa, không thể đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Trong bối cảnh đó, Đảng Quốc xã đã tăng cường hoạt động, mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng. Đảng Quốc xã đã kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng và chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước.

Đảng Cộng sản Đức kiên quyết đấu tranh nhưng không ngăn cản được quá trình ấy. Ngày 30/11/1933, Hit-le lên làm thủ tướng. Chủ nghĩa Phát xít thắng thế ở Đức.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021