Vì sao Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 77 – sgk lịch sử 11

Vì sao Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc?

Bài làm:

Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc vì hai lí do chính:

  • Thứ nhất, Nhật muốn thực hiện tham vọng phạm vi ảnh hưởng của đế quốc Nhật ở vùng Đông Bắc Á, một vùng có ý nghĩa chiến lược.
  • Thứ hai, Nhật đang thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, trong khi đó Trung Quốc rộng lớn, dân cư đông đúc. Vì vậy, nhằm đáp ứng những điều đó, Trung Quốc đã trở thành đối tượng Nhật muốn chiếm, đặc biệt là vùng Đông Bắc.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021