Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918 – 1939)?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 63 – sgk lịch sử 11

Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918 – 1939)?

Bài làm:

Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918 – 1939):

  • Giai đoạn 1918 – 1923: Các nước tư bản (Trừ Mĩ) lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị, biểu hiện ở sự suy sụp về kinh tế và cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ.
  • Giai đoạn 1924 – 1929: Các nước tư bản vào thời kì ổn định về chính trị và đạt mức tăng trưởng về kinh tế. Nhưng sự phát triển không đồng đều giữa các nước.
  • Giai đoạn 1929 – 1933: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ở các nước tư bản chủ nghĩa để lại những hậu quả nặng nề về kinh tế, chính trị - xã hội đối với các nước tư bản.
  • Giai đoạn 1933 – 1939: Sự thiết lập của chủ nghĩa phát xít ở Đức, I – ta –li –a, Nhật Bản và sự phục hồi kinh tế của các nước tư bản.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021