Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Ý nghĩa nổi bật của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

Bài làm:

Cuộc Duy tân Minh Trị được coi là một cuộc Cách mạng tư sản , cuộc Duy tân Minh Trị đã giúp Nhật Bản phát triển nhanh chóng , từ 1 quốc gia phong kiến lạc hậu trở nên thành một cường quốc kinh tế , ngoài ra còn giúp Nhật Bản tránh nguy cơ bị xâm lược từ các cường quốc , đế quốc , thực dân phương Tây...

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021