Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 120 – sgk lịch sử 11

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Bài làm:

Qúa trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai:

  • Thực hiện ý đồ đóng chiếm toàn bộ nước ta, Viện cớ nhà Nguyễn vi phạm hiệp ước 1874, Ngày 3/4/1882, Ri-vi-e chỉ huy một đạo quân Pháp từ Sài Gòn kéo ra Hà Nội.
  • Ngày 25/5/1882, chúng gửi tối hậu thư yêu cầu quân đội triều đình hạ vũ khí giao thành trong 3 tiếng đồng hồ. Chưa hết thời hạn, chúng đã nổ súng chiếm thành.
  • Chúng cho dựng lên chính quyền tay sai để tạm thời cai quản thành Hà Nội..
  • Nhân lúc triều đình Huế còn hoang mang, mất cảnh giác, Ri-vi-e đã cho quân chiếm đóng vùng mỏ than Hòn Gai, Quảng Yên và tỉnh thành Nam Định.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021