Trình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của chiến tranh?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của chiến tranh?

Bài làm:

Diễn biến chính trong giai đoạn đầu của chiến tranh:

  • Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây và ngay trong đêm 3/8 đã tràn vào Bỉ, rồi đánh thọc sang Pháp. Pa – ri bị uy hiếp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt.
  • Năm 1915, Đức dồn binh lực sang mặt trận phía Đông cùng quân Áo – Hung tấn công Nga quyết liệt, định đè bẹp Nga.
  • Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh (1915), cả hai bên đều ở thế cầm cự.
  • Năm 1916, thấy không tiêu diệt được quân Nga, Đức lại chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, mở chiến dịch Vec – đoong. Quân Đức vẫn không hạ nổi thành Véc – đoong.
  • Chiến cuộc năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy trì cầm cự. Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo từ thế chủ động đã chuyển sang phòng ngự ở cả hai mặt trận.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021