Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì?

Bài làm:

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại:

  • 38 nước với tổng số quân là 37 triệu người và 1.5 tỉ dân bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh khói lửa.
  • Cuộc chiến tranh đã làm cho 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương.
  • Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống nhà máy bị phá hủy. Số tiền tham chiến của các nước lên tới 85 tỉ đô la, biến thành con nợ của Mĩ.
  • Chiến tranh không những không giửi quyết được mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong việc giành thuộc địa mà còn làm cho mẫu thuẫn đó tăng lên.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021