Dựa vào lược đồ trên, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 với năm 1914?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 60 – sgk lịch sử 11

Dựa vào lược đồ trên, hãy so sánh sự thay đổi lãnh thổ các nước Châu Âu năm 1923 với năm 1914?

Bài làm:

Chiến tranh thứ nhất kết thúc, trật tự thế giới mới theo hệ thống Véc – xai – Oa – sinh – tơn được thiết lập đưa tới sự thay đổi sâu sắc trong quan hệ quốc tế và làm thay đổi bản đồ chính trị châu Âu.

Có những quốc gia không còn tên trên bản đồ (Áo – Hung) và cũng có những cái tên mới xuất hiện như: Áo, Hung, Tiệp Khắc, Ba Lan…

Ngoài ra, một số nước cũng có sự thay đổi về diện tích như: Đức bị mất 1/8 đất đai, Hung – ga – ri chỉ còn 1/3 lãnh thổ. Còn các nước Ý, Ba Lan, Bun – ga – ri có sự thay đổi đáng kể về lãnh thổ.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021