Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929 có những điểm gì nổi bật?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 75 – sgk lịch sử 11

Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929 có những điểm gì nổi bật?

Bài làm:

Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929:

Về kinh tế:

  • Sau thế chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Nhật Bản phát triển nhưng ngắn ngủi hơn các nước Tây Âu.
  • Sau cuộc khủng hoảng 1920 – 1921 đến năm 1926 kinh tế Nhật Bản mới ổn định.
  • Năm 1927, Nhật lại rơi và tình trạng khủng hoảng kinh tế.
  • Nền kinh tế Nhật Bản phát triển chủ yếu dựa vào xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu nguyên liệu nên khó khăn trong cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu.

Về xã hội:

  • Xã hội không ổn định, các chính phủ thay nhau liên tiếp
  • Mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt, công nhân thất nghiệp ngày càng tăng, nông dân bị bần cùng hóa, nổi dậy đấu tranh.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021