Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 101 – sgk lịch sử 11

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?

Bài làm:

Chủ nghĩa phát xít Đức -Italia -Nhật Bản sụp đổ hoàn toàn. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. Trong đó, 3 cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Cuộc chiến tranh đã gây hậu quả và tổn thẩn nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, làm cho 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, thiệt hại về vật chất 4000 tỷ đô la.

Tình hình thế giới đã có những biến đổi căn bản sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021