Nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX đã phát triển như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 70 – sgk lịch sử 11

Nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX đã phát triển như thế nào?

Bài làm:

Nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX đã phát triển ổn định và đây là thời kì phồn vinh của kinh tế Mĩ.

  • Về công nghiệp: Trong những năm 1923 – 1929, sản lượng công nghiệp tăng 69%. Năm 1929, công nghiệp Mĩ chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới, vượt qua sản lương của 5 cường quốc Anh, Pháp, Đức, I –ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.
  • Về nông nghiệp: Phát triển mạnh mẽ, Mĩ đã áp dụng cơ khí hóa trong nông nghiệp.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021